Menu Close

聖誕聯歡及崇光百貨聖誕音樂會程序表

Ref: bccs_17 

1224日程序表   (聖誕聯歡及崇光百貨聖誕音樂會)

3:00pm – 4:00pm     改為高班及初班一同上課及綵排

4:00pm – 5:00pm     家長一同參與聖誕聯歡, 每位團員需準備一份預先包裝好

                  的聖誕禮物 ($30) 作交換禮物用

5:00pm              更換團服,家長攜帶子女一同前往尖沙咀崇光百貨

                    團員須穿著整齊團服、長白襪、黑色密頭皮鞋,另可自備

                  水作飲料

5:30pm              崇光百貨B1/F Atrium集合(抽獎箱側)

6:00pm – 7:00pm     音樂會分2節演出,每節約25分鐘