Menu Close

復課通知及流感新措施

各位家長:

        就近日人類豬流感緩疫階段及衛生防護中心對課外活動的建議,

本團經內部研究及考慮,決定於74復課,詳情請參閱團員通告。

暑期課程

暑期課程現接受報名,請看這裏

                                                                                      小鱒魚兒童合唱團

                                                                    www.littletrout.org

                                                                         20096月26