Menu Close

小鱒魚放假一天通知

各位小朋友及家長:

 

 

 

        18/7不用上課,詳情請看手冊或本團網頁

 

 

        如有任何查詢,請聯絡Ms Lam (9771 5017)

Ms Wai (9365 8368)Ms Wong (9739 9303)

 

 

 

                                                       小鱒魚兒童合唱團

                                             www.littletrout.org 

                                                  2009713