Menu Close

中秋節放假通知

各位小朋友及家長:

     3/10中秋節,不用上課,10/10照常,詳情請看手冊。

     如有任何查詢,請聯絡Ms Lam (9771 5017)
Ms Wai (9365 8368)Ms Wong (9739 9303)

                                                     小鱒魚兒童合唱團
                                                    www.littletrout.org
                                                         2009929